Czy korzystanie z Krajowego Systemu E-faktur jest obowiązkowe?

Krajowy System Faktur - poszerz swoje wiadomości!

System faktur ustrukturyzowanych miał planowo funkcjonować już w 4 kwartale 2021 r., jednakże finalnie przedsiębiorcy na możliwość korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur musieli czekać do 2022 r. Projekt wystartował w pierwszym dniu 2022 r. Po roku okresu przejściowego, w którym stosowanie KSeF jest fakultatywne, począwszy od stycznia 2023 r. stanie się to obligatoryjne dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla przedsiębiorstw zwolnionych z tego podatku.

Faktury ustrukturyzowane – nigdy więcej nieprawidłowego odczytywania informacji z faktur!

Faktura ustrukturyzowana to innymi słowy dokument elektroniczny, który ma ściśle zdefiniowaną strukturę informacji zapisanych z użyciem języka znaczników XML. Kodowanie XML w zasadzie niewiele powie osobie, która nie umie go rozszyfrować, z kolei dla odpowiedniej aplikacji do wystawiania oraz rozliczania faktur dokument tego typu będzie absolutnie czytelny. Fakt, że faktury otrzymują jednolitą strukturę powoduje, że bez względu na to jaki oprogramowanie do księgowości wykorzystują kontrahenci transakcji, informacje zawarte w fakturze ustrukturyzowanej będą odczytane identycznie. Jest to znaczący postęp w szczególności dla biur rachunkowych, które dotąd na co dzień mają do czynienia z przypadkami niepoprawnego odczytywania przez aplikacje księgowe danych z faktur podsyłanych przez klientów w postaci pliku PDF czy zdjęcia faktury papierowej. Faktura ustrukturyzowana całkiem wyklucza prawdopodobieństwo pomyłki przy wprowadzaniu informacji z faktury przez pracownika biura rachunkowego, a także niepoprawnego ich odczytania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System Faktur – przedsiębiorcy wiele na tym zyskają

Każdy właściciel firmy od 1 stycznia 2021 r. może wystawić oraz odebrać fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy między innymi szybciej odbiorą zwrot podatku VAT, nie muszą wysyłać Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur i zyskują większe bezpieczeństwo rozliczeń, bowiem mają pewność, iż nie zgubią faktury (system przetrzymuje dane o nich przez 10 lat). Natomiast Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które pozwala na silniejsze uszczelnienie systemu podatkowego, czyli lepiej zapobiega nieprawidłowościom w obszarze podatku dochodowego, akcyzowego i od towarów i usług. Co ważne, obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zamyka drogi do korzystania z komercyjnej aplikacji do księgowania, jednak należy dokonać jej integracji z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]