Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Kontenery na złom znajdziesz na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]