Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Nota księgowa na 40 euro - uzupełnij swoje wiadomości!

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu w przelaniu należności za fakturę mogą być chwilowe kłopoty finansowe bądź niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]