Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Skieruj się tutaj, jeżeli szukasz szczegółowych informacji o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie wnika czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone wiele razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za wykonane usługi bądź sprzedane towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i finalnie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich właścicieli firm, lecz muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe oznaczanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do dokładnego kontrolowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest problem z regularnym pilnowaniem wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]