Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Więcej na temat tłumaczenia rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki lub pracy w Polsce.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]