Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Zajrzyj na tlumaczalnia.pl, aby znaleźć informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze sporządzają multum zwykłych i specjalistycznych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w internecie bez problemu można znaleźć darmowe narzędzia do translacji, nadal nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, bo skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Termin realizacji, język, stopień skomplikowania tłumaczenia – to kształtuje finalny koszt usługi

Ostateczną cenę translacji tekstu kształtują następujące elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest zasadniczo o wiele tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (szwedzki, angielski) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo tematy, które opisuje dokument. Translacja referatów medycznych, prac dyplomowych bądź umów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, by właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych pomyłek.

Przekład zwykły a uwierzytelniony

Trzeba zaznaczyć, że przekład różnego typu dokumentów jak np. akt urodzenia lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie oznacza czy przekład wykonany był z kopii, odpisu lub oryginału oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie potrzeby realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]